Met de opkomst van internet zijn steeds meer banen online uit te voeren. Maar hoe zit dat bij een baan als psycholoog? Kan dat online? Werkt dat wel, online gesprekken voeren? Kun je dan wel een vertrouwensrelatie opbouwen?

Ja, dat kan! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat online therapie even effectief is als traditionele face to face therapie. Dat houdt in dat bij het voeren van gesprekken via internet door middel van beeld of audio, of middels geschreven therapie even goede resultaten worden behaald als het bezoeken van een psycholoog in de traditionele zin. Of een behandeling slaagt of niet hangt grotendeels af van een warme vertrouwensrelatie tussen cliënt en behandelaar en hoe gemotiveerd iemand is om te werken aan diens herstel of verandering. En waarom zou je geen band kunnen opbouwen als je elkaar ziet, hoort of schrijft via internet? En zijn er niet ook voordelen aan online therapie?

Vrijheid van tijd en plaats

Om te beginnen hebben zowel cliënt als psycholoog vrijheid van tijd en plaats. Als cliënt hoef je de deur niet uit: je kunt vanuit huis met een professional praten, vaak ook buiten kantoortijden. Bij een geschreven therapie kun je zelfs op ieder gewenst moment aan de slag, ook al is het 3 uur ‘s nachts.

Zelf de frequentie bepalen

Ook kun je vaak zelf bepalen hoe vaak je sessies doorloopt. Vooral bij een email therapie traject kun je vaak sessies doorlopen op eigen tempo, om de week of elke week, of nog frequenter.

Minder wachttijd

Bij online therapie hoef je meestal niet lang op antwoord te wachten. Een wachttijd van een tot twee weken voor een geplande sessie zoals bij klassieke therapie vaak het geval is, is bij online therapie niet aan de orde. Zowel therapeut als cliënt zijn vaak veel flexibeler in het komen tot een afspraak.

Meer motivatie

Tot slot blijkt uit onderzoek dat mensen meer geneigd zijn om een behandeling helemaal af te maken dan bij gewone sessies.

Altijd een psycholoog die jouw moedertaal spreekt

Voor reizigers en expats is het vaak lastig om een psycholoog in het buitenland te vinden die jouw moedertaal spreekt. Indien je niet op één plek woont maar continu onderweg bent, is het aangaan van een traject met een reguliere therapeut bovendien erg lastig. Reizigers en digitale nomaden zijn gewend om al hun zaken online te regelen. Waarom dan geen online behandeling als je tegen emotionele problemen aan loopt? En waarom dan geen psycholoog die ook locatie onafhankelijk leeft en de grillen van het nomadische bestaan kent?

Leef jij momenteel ook locatie onafhankelijk? En ervaar je emotionele of psychologische problemen? Kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Laten we dan met elkaar in gesprek gaan.